در حال دریافت...

- دیروز

فیات گوناگون
25,000,000 تومان

- دیروز

فیات سی ینا
22,000,000 تومان

- پریروز

فیات سی ینا
32,500,000 تومان

- هفته پیش

فیات گوناگون
95,000,000 تومان

- 6 هفته پیش

فیات گوناگون
65,000,000 تومان

- 1396/12/05

فیات سی ینا مدل 1388
24,000,000 تومان

- 1396/06/13

فیات سی ینا مدل 1388
20,000,000 تومان